English ENGLISH Castellano CASTELLANO Català CATALÀ

Logo DBL

Creiem que l’experimentació és clau en l’aprenentatge. És difícil emprar la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes des de zero i per això pretenem proporcionar un punt de partida per a qualsevol educador o estduiante. DBL és un projecte per desenvolupar materials lliurement redistribuibles per dur a terme projectes de laboratori educatiu amb MATLAB, Simulink, Arduino i plantes de baix cost.

Aquest laboratori introdueix els fonaments de l’Enginyeria de Control a través de simulacions i prototipat ràpid de controladors amb el paquet de suport d’Arduino gratuït per MATLAB i Simulink: https://mathworks.com/arduino.

Es necessita una còpia de MATLAB i una placa d’Arduino que pot adquirir-se en https://www.arduino.cc.

Projectes

Les pràctiques de l’assignatura Control amb Computador consisteixen en l’estudi d’un servomecanisme de posicionament angular controlat per un PC. Les sessions de laboratori P1 i P2 es centren, respectivament, en l’anàlisi experimental de les respostes temporal i freqüencial del sistema. Les sessions P3 i P4 es dediquen al disseny de controladors PID. Finalment, en la pràctica P5 es dissenyaran controladors en camp freqüencial.

Tots els projectes es poden veure a l’apartat projectes i tot el material es pot descarregar en els tres idiomes en l’apartat descàrrega. En aquesta última secció, trobareu els arxius MATLAB/Simulink i altres documents interessants com els gerbers utilitzats per crear un shield d’Arduino Due al costat d’una explicació de com s’ha creat l’adaptador de senyal.

Abast

Els materials inclouen:

  • Instruccions de compilació per a totes les configuracions
  • MATLAB live scripts amb exercicis
  • Models de Simulink
  • Videos explicatius

Idiomes

Tot el material està disponible en::

  • Anglès
  • Castellà
  • Català

Llicències

Tots els documents estàn sota CC BY-SA i el codi i models, sota llicència BSD. En resum, apreciem la redistribuciò (amb o sense modificacions) citant els autors originals d’aquest treball i agraïm qualsevol contribució i comentaris d’educadors i al·lumnes.